Performance Now v.10

Ενότητα : Επιτελώντας ταυτότητες
Τίτλος: Μια έμφυλη αρχειοθετική προσέγγιση στην τελετουργική επιτέλεση της καταληψίας (ritual of possession).
Σύνοψη:
Το σώμα σαν μια υλικότητα ανοιχτή και σαν ένα ζωντανό αρχείο στις επιτελεστικέςπρακτικές, λειτουργεί σαν ένας χώρος όπου πάνω του εγγράφονται συμβολικά μια σειρά από μνήμες, στερεότυπα, παραδόσεις, δοξασίες και τελετουργικές χρήσεις του σώματος που ενεργοποιούνται μέσα από συνεχείς επιτελέσεις και επαναδράσεις (re-performances). Στα τελετουργικά της καταληψίας (possession) το υποκείμενο «υπό-κατοχή» καταγράφει σωματικά αυτό από το οποίο «καταλαμβάνεται», κατασκευάζοντας ταυτόχρονα υβριδιακές ταυτότητες που προσφέρουν έδαφος για κοινωνικές διεκδικήσεις. Μέσα από αυτό πρίσμα, μπορεί κανείς να ξανασκεφτεί την έννοια του αρχείου, όχι μόνο σαν μια θεσμική σταθερή τοποθεσία αποθήκευσης του περιεχομένου του, αλλά και σαν ένα ζωντανό οργανισμό που αποτελείται από ίχνη, πρακτικές, ιδεολογίες και γενεαλογίες γνώσης που είναι ενσωματωμένες και πολιτικά τοποθετημένες από διαρκώς μεταβαλλόμενες ταυτότητες και υποκείμενα. Ενώ η καθιερωμένη «λογική» του αρχείου αναζητά τοπογραφικά σταθερές αποθηκευτικές μεθόδους αρχειοθέτησης και κατηγοριοποίησης έξω από το σώμα, η καταγραφή στις επιτελέσεις της performance art είναι ανάλογη με αυτή των τελετουργικών επιτελέσεων: επιβιώνει μέσα από το εφήμερο και τα ίχνη που αφήνει πίσω της. Στο παρόν άρθρο, μελετάται η σχέση ανάμεσα σε σύγχρονες αρχειοθετικές πρακτικές της performance art που χρησιμοποιούν το σώμα ως αρχείο και ως αρχειοθετικό υλικό και στις γυναικείες τελετουργικές επιτελέσεις της καταληψίας (possession) που αναταράσσουν τις παραδοσιακές έννοιες της ταυτότητας και του φύλου προσφέροντας νέες δυνατότητες της ερμηνείας τους. Η συνθήκη της καταληψίας (possession) μελετάται σαν μια μέθοδος επανάδρασης γνώσης και επιτέλεσης της ταυτότητας αλλά και σαν μια σωματοποιημένη κοινωνική εμπειρία που καθιστά το σώμα ικανό αρχείο και αρχειοθέτη. Το σώμα που λειτουργεί ως αρχείο ή ως αρχειοθέτης και το σώμα που «καταλαμβάνεται», διαμορφώνονται συνεχώς μέσα από τις δράσεις που αρχειοθετούν, ενώ ταυτόχρονα οι δράσεις και οι ταυτότητες που καταγράφουν μεταβάλλονται μέσα από τις επιτελέσεις και επανάδρασεις του αρχείου τους προκειμένου αυτές να μεταδοθούν και να ερμηνευτούν.
Το Performance now ξεκίνησε ως μία προσπάθεια δημιουργίας ενός ευέλικτου εργαλείου για τον αναστοχασμό, την εκπαίδευση και την προώθηση της τέχνης της performance στην Ελλάδα μέσα από ημερίδες, συμπόσια, παρουσιάσεις, διαλέξεις, και εργαστήρια. Ο επετειακός τόμος 10 χρόνια Performance now σε επιμέλεια Αγγελικής Αυγητίδου, συμπεριλαμβάνει κείμενα καλλιτεχνών, ερευνητών και επιμελητών της τέχνης της performance, συντελεστών των εκδόσεων του Performance now. Περιλαμβάνει επίσης αρχειακό υλικό από τις διάφορες εκδόσεις του Performance now, όπως προγράμματα, δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό.
https://issuu.com/artschool/docs/performancenow10yearsfinal
Working Titles, Journal for Practice Based Research
University of Weimar,
Issue No. 2-2023
COMPROMISED VISIONS: Lately, she’s been seeing things differently
About Optical empowerment. How to train your eyes while exposed to monumental dystopia.
Abstract
Monuments perform various acts of disappearance. The Monument against Fascism in Hamburg was conceived and designed to gradually disappear underground over time. More recently, after the Colston Statue had been toppled, removed and thrown into the canal by protesters, it reappeared in the M Shed Museum of Bristol. Even if monuments seem to be invisible, what we see has always been curated to be seen in a certain way, and our view of what we see is something that has dissolved into the space between reality and fiction. This paper considers how to look at immaterial monuments like the Mothers of the Plaza de Mayo in Buenos Aires protesting their disappeared children since 1977 and the anti-monument of Alexis Grigoropoulos ac- tivated by the presence of people every December in Athens. Vision and its relation to power is determined by what is made visible and what is hidden from sight, erased, or forced to disappear. I ask: What structures of power are and have been performed on monuments? Could we apply what Haraway refers to as stereoscopic or diffractive vision and insist on the embodied nature of all vision in order to re- claim our sensory system? Could we use bell hooks’s oppositional gaze inspired by the representation of black women in film in the mass media in order to see and not to be seen when putting into consideration a monument like the Acropolis? What could we gain from looking at monuments in terms of what may have dissolved from view and how can we emancipate and train our gaze to see evidence of the operation of power around specific monumental sites? !is essay considers the possibilities for optical empowerment against the optical dystopia we are subjected to when viewing monuments.
Read here: https://www.uni-weimar.de/projekte/workingtitles/wp-content/uploads/2023/11/About-Optical-Empowerment.pdf
Working Titles is an online journal for practice-based and led research initiated by students enrolled in the Ph.D. program for art and design at the Bauhaus- Universität Weimar. By “working titles” we hint at the journal’s main objectives: To serve as a platform for the presentation of research carried out through any practice – from oil painting to anarchist urban plumbing – and to facilitate the self-publishing of practice-based working papers. Contributors submit their contributions to a non-blind peer review by those they deem suitable, regardless of their academic affiliation, and based on friendship and trust. Editorial team for issue No. 2: Xenia Mura Fink, Angela Matthies, Ann-Kathrin Müller, Gabriel S Moses.
Supported by Bauhaus-Universität Weimar, Professorship Arts and Research. Published by Working Titles, c/o Bauhaus-Universität Weimar, Ph.D. Studiengang Kunst und Design, Geschwister-Scholl-Straße 7, 99423 Weimar
Libre Fonts by Sun Young Oh Anthony velvetyne.fr/fonts/anthony and Lucas Le Bihan Happy Times at the IKOB velvetyne.fr/fonts/happy-times, under the SIL Open Font License, Version 1.1
This publication is licensed under Creative Commons Attribution-Non- Commercial 4.0 (CC-BY-NC 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Take me to your favourite place

Take me to your Favourite Place is an audio publication that departs from my residency in the Villa Empain in Bruxelles between November and December 2018 and culminates in the occasion of Festival Signal#7 in August 2018. With the support of CIFAS, this publication marks my passage from the city of Bruxelles through various encounters, a workshop and interviews. Through subjective geography, this object suggests to think around how people passing by or living in Bruxelles experience topographical restrictions today.

Author: Maria Sideri
Texts: Maria Sideri, Madame Lowies et extracts from different conversations.
Production: Mathilde Florica, Charlotte David.
Photography: Bea Borgers. Editorial concept: Aline Melaet
Printing: Graphius, Bruxelles, September 2019.

Podcast made by Maria SideriBrussels, 2018

Valentine de Saint-Point. Des feux de l'avant-garde à l'appel de l'Orient

Elodie Gaden, Paul-André Claudel (dir.)
Presses universitaires de Rennes, collection "Interférences", 2019

PRÉSENTATIONMorte au Caire en 1953, dans le dénuement le plus total, Valentine de Saint-Point a longtemps été reléguée dans l’ombre de l’histoire de l’art. Cette expérimentatrice hors du commun – qui fréquenta Rodin, Mucha, Marinetti et Canudo, écrivit coup sur coup le Manifeste de la Femme futuriste (1912) et le Manifeste Futuriste de la luxure (1913), révolutionna la chorégraphie en fondant une nouvelle danse sous le nom de Métachorie, se passionna pour la théosophie, puis finit par s’établir en Égypte et se rapprocher de l’Islam, tout en embrassant la cause anticolonialiste – avait littéralement disparu des mémoires.

TO YOU TO YOU TO YOU, Love Letters to a (Post)Europe

TO YOU TO YOU TO YOU builds on the Love Letters to a (Post)Europe programme that took place at Bios, Athens in 2015, in which twenty six artists created short works in an act of gifting and assembly. The publication includes contributions from Kate Adams, Demosthenes Agrafiotis, Brian Catling & David Tolley, cris cheek, Robin Deacon, Tim Etchells, Alec Finlay, Matthew Goulish, Guy Harries, Steven C Harvey, Catherine Hoffmann, Wendy Houstoun, Mikhail Karikis, Brian Lobel, Claire MacDonald, Georgios Makkas, Ivana Müller, Mariela Nestora, Kira O’Reilly, Florence Peake, Erica Scourti, Maria Sideri, Anna Sherbany, Jungmin Song, Yoko Tawada, Nikki Tomlinson, a correspondence between Lisa Alexander and Mary Paterson, and an essay by Claire MacDonald.TO YOU TO YOU TO YOU is published by the Live Art Development Agency and is supported using public funding by Art Council England.Book designed by David Caines.

The Year 2017. A Collective Chronicle of Thoughts and Observations

Welcome to what is going to be a collective chronicle of the year 2017! This journal will follow the general change that we experience in our daily lives, in our cities, countries and beyond, in the political discourses and in our reflections on the role of artists and intellectuals. Originating from several talks and discussions with fellow artists and thinkers FFT feels the strong need to share thoughts and feelings about how we witness what is going on in the world. Week after week different writers, artists, thinkers and scientists will take the role of an observer as they contribute to this collective diary. 17th - 23rd  July, 2017Maria Sideri http://journal.fft-duesseldorf.de/sideri.html

Asdiwal Revue Anthropologique de l’histoire de Religion de l’Université de Genève.

« L’inscription de Palaikastro et les Courètes».

Maria Sideri

http://www.asdiwal.ch/revue/asdiwal-no5.php

International Yearbook on Futurism Vol.5 2015

The special issue of International Yearbook of Futurism Studies for 2016 will investigate the role of Futurism in the œuvre of a number of Women artists and writers. These include a number of women actively supporting Futurism (e.g. Růžena Zátková, Edyth von Haynau, Olga Rozanova, Eva Kühn), others periodically involved with the movement (e.g. Valentine de Saint Point, Aleksandra Ekster, Mary Swanzy), others again inspired only by certain aspects of the movement (e.g. Natalia Goncharova, Alice Bailly, Giovanna Klien).

The Meta-dance of Valentine de Saint-Point: The Occult and the Erotics of Vibration

Maria Sideri

https://www.degruyter.com/abstract/books/9783110465952/9783110465952-023/9783110465952-023.xml

It comes in waves issues 1,2,3

Published by Maria SideriWith the support of ArtsCouncil of England as part of the project Vibrant Matter-The Métachorie in 2014 and 2015.